Produkty

Harz PU K2D W

Visbud/Produkty/Monolith/Harz PU K2D W

Harz PU K2D W

Poliuretanowy, dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, elastyczny uszczelniacz dylatacji poziomych

Harz PU K2D H jest 2-komponentową, bezrozpuszczalnikową, szarą żywicą na bazie żywicy poliuretanowej.

Produkt przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i w obszarach zewnętrznych jako wypełnienie szczelin.
Mogą to być powierzchnie poziome poddawane ruchowi pieszemu oraz kołowemu.
Jest elastyczny. Po stwardnieniu odporny na: oleje, smary, ropę i benzynę, wodę morską, ścieki, liczne kwasy i zasady (rozcieńczone) oraz związki soli.

 • Barwa:
 • szara
 • Gęstość właściwa przy +23°C i 50% wilg. wzgl.:
 • ok. 1,25 g/cm²
 • Lepkość w temp. +25°C komp. A:
 • A: 2000–3000 mPas (V03.1), komp. B: 1000–2000 mPas (V03.1)
 • Twardość Shore A / Shore D:
 • A 58 - 62
 • Sucha pozostałość:
 • 100%
 • Czas obróbki (przy 50% wilg. wzgl.):
 • 20–25 minut (30°C) / 35–45 minut (20°C) / 70–90 minut (10°C)
 • Możliwość chodzenia (przy 50% wilg. wzgl.):
 • 4–5 h (30°C) / 8–10 h (20°C) / 16–20 h (10°C)
 • Możliwość pełnego obciążenia (przy 50% wilg. wzgl.):
 • 3 dni (30°C) / 7 dni (20°C) / 10 dni (10°C)
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia, materiału i podłoża:
 • minimalna +10°C, maksymalna +30°C
 • Zerwanie przy odkształceniu:
 • ok. 120%
 • Wytrzymałość na rozciąganie:
 • przełom w betonie
 • Odporność ogniowa:
 • Efl
 • Wydzielanie substancji korozyjnych:
 • SR
 • Wytrzymałość na ścieranie:
 • AR 1
 • Udarność (Impact Resistance):
 • IR 4
 • Wytrzymałość na oderwanie (Bond):
 • B 1,5
 • Pojemnik:
 • 1 kg, 5 kg; inne opakowania na zapytanie
 • Składowanie:
 • w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, chłodnych, wolnych od przymarzania warunkach co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji.

Zużycie:
Proporcje mieszania składników żywicy: 5 : 2 (wagowo) / 2 : 1 (objętościowo).
0,125 kg/mb ( przy szerokości i głębokości 1 cm).

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Na zakończenie powierzchnie należy starannie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym.
Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinno wynosić minimum 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie, co najmniej 1,5 MPa. Podłoże betonowe musi być chronione przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Wilgotność podłoże nie powinna przekraczać 4% (metoda CM). Przed ułożeniem żywicy Harz PU K2D H należy powierzchnie boczne szczeliny zagruntować żywicą Harz EP 10, Harz EP 14 lub Harz EP 15 (wybór żywicy gruntującej zależy od wilgotności podłoża, tempa prac, temperatury podłoża).

Wykonanie:
Mieszanie:
Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) są dostarczone w odpowiedniej proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić aby utwardzacz w całości spłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min. ). Minimalny czas mieszania ok. 2 min. Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.

Nakładanie:
Żywicę gruntującą nakłada się aż do widocznego momentu nasycenia podłoża.
Maksymalna głębokość układania żywicy Harz PU K2D H wynosi 30 mm. Zaleca się utrzymywanie głębokości wypełnienia w zakresie 10–15 mm. Głębokość wypełnienia ma utrzymać okrągły sznur wciśnięty w szczelinę. Średnica zastosowanego sznura powinna być większa od szerokości szczeliny o ok. 1/3. Brzegi szczeliny powinny być zabezpieczone papierowymi taśmami, które powinny być w miarę szybko usuwane po wlaniu żywicy do szczeliny.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.