Produkty

Harz EP FG

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP FG

Harz EP FG

Zaprawa epoksydowa do spoinowania płytek

Właściwości:
• Możliwość fugowania spoin o szerokości od 1 mm do 10 mm
• Bezrozpuszczalnikowa
• Ma odpowiednią konsystencję zapewniającą łatwość aplikacji, mycia i profilowania
• Wysoko odporna na działanie czynników chemicznych i barwiących
• Wysoko trwała mechanicznie – odporna na ścieranie, zarysowania, brak rys skurczowych
• Odporna ma działanie wysokich i niskich temperatur
• Niechłonna – łatwo poddaje się czyszczeniu i dezynfekcji

Zaprawa epoksydowa do spoinowania płytek Harz EP FG (typ RG wg PN-EN 13833) przeznaczona jest szczególnie do miejsc narażonych na intensywną eksploatację w środowisku wysokiej agresji chemicznej (zał. 1) , w obszarach o podwyższonych wymaganiach odporności na cykle zamrażania i odmrażania, wysokiego obciążenia mechanicznego, w tym dynamicznego wywołanego środkami transportu, a także w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wykorzystanie żywicy epoksydowej pozwala na uzyskanie fugi o wyjątkowej estetyce i parametrach wielokrotnie przewyższających możliwości tradycyjnych spoin cementowych.
Zaprawa Harz EP FG szczególnie polecana jest do spoinowania każdego rodzaju płytek zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych (do spoin o szer. 1–10 mm), np.:
• spoinowanie kwasoodpornych płytek w: laboratoriach, galwanizerniach, akumulatorniach, itp.,
• spoinowania płytek w przemyśle spożywczym: mleczarnie, serowarnie, rzeźnie, browary, itp.,
• spoinowania wykładzin w pomieszczeniach, w których wymagane jest utrzymanie wysokiej higieny, jak: szpitale, kuchnie, stołówki, restauracje, baseny, blaty robocze w kuchniach itp.,
• w obiektach handlowych, mieszkalnych i usługowych (łazienki, kuchnie, tarasy, balkony),
• wypełnienia szczelin pomiędzy płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach narażonych na duże obciążenia mechaniczne: magazyny, sklepy, garaże, salony samochodowe, klatki schodowe, warsztaty,
• spoinowania płytek i okładzin z kamienia naturalnego, a w szczególności z marmuru.
Zaprawa może być stosowana wewnątrz, na zewnątrz pomieszczeń i w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia.

 • Standardowe kolory:
 • RAL: 1013, 3012, 7030, 7035, 8025, 9003, 9005
 • Opakowanie:
 • 5 kg, 10 kg
 • Gęstość (A+B) w temp. +20°C:
 • 1,6 g/cm³
 • Temperatura stosowania (wilgotność <70%):
 • od +10°C do +25°C
 • Czas przydatności do użycia po wymieszaniu składników w temp. +20°C:
 • ok. 40 min.
 • Czas wstępnego utwardzania (możliwość chodzenia) w temp.+20°C:
 • > 12 godz.
 • Pełna wytrzymałość na obciążenia mechaniczne:
 • > 4 dni
 • Pełne wytrzymałość na obciążenia chemiczne:
 • > 14 dni
 • Wytrzymałość na zginanie wg. PN-EN 12808-3:
 • > 30 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie wg. PN-EN 12808-3:
 • > 45 MPa
 • Skurcz wg PN-EN 12808-4:
 • < 1,5 mm/m
 • Absorbcja wody po 240 min wg. PN-EN 12808-5:
 • < 0,01 g
 • Odporność na ścieranie wg PN-EN 12808-2:
 • < 250 m³
 • Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-1:
 • Bfl-s1
 • Temperatura użytkowania:
 • od -20°C do +80°C
 • Maksymalna temperatura dezynfekcji strumieniem gorącej pary:
 • +130°C

Zużycie żywicy:
Wzór dokładnego obliczenia zużycia:
(A+B)
(A x B) x C x D x 1,6=….kg/m²
gdzie: A – długość płytki (mm); B – szerokość płytki (mm); C – grubość płytki (mm); D – szerokość spoiny (mm).

Przygotowanie podłoża:
Spoinowanie płytek układanych na warstwach klejowych wykonywanych z zapraw cementowych lub dyspersyjnych może odbywać się wówczas, gdy takie warstwy klejowe będą dostatecznie utwardzone. Fuga nie jest wrażliwa na wilgoć, ale w czasie spoinowania szczeliny muszą być suche. Wszystkie szczeliny przeznaczone do fugowania, powinny być czyste, odpylone, odtłuszczone, pozbawione środków obniżających przyczepność.

Wykonanie:
Fuga dostarczana jest jako zestaw składający się z dwóch komponentów: masy (składnik A) i utwardzacza (składnik B), w proporcjach właściwych do mieszania. Komponent A dokładnie wymieszać (ok. 3 min), następnie dodać komponent B (utwardzacz) zachowując proporcje przygotowane w opakowaniu. Całość mieszać najlepiej mieszadłem wolnoobrotowym 300 + 600 obr./min, do momentu uzyskania masy o jednorodnej konsystencji i barwie (co najmniej przez 3 min). Wszelkie prace związane z przygotowaniem należy prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C. W niższych temperaturach należy liczyć się z pogorszeniem urabialności, a co za tym idzie z gorszą zdolnością do aplikacji. Zalecane jest składowanie opakowań z zaprawą do spoinowania przez 12 godzin w docelowym pomieszczeniu i zachowaniu docelowych warunków. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia. W temperaturze od +20°C do +23°C zaprawę spoinową należy zużyć w ciągu 40 min.
Masę wprowadzać w spoiny pacą gumową, na bieżąco usuwając jej nadmiar. Powierzchnię okładziny wyczyścić bezpośrednio po spoinowaniu (nie później niż po upływie 20 min), używając czystej, ciepłej wody i twardych gąbek przesuwanych ruchami okrężnymi uważając jednocześnie by nie uszkodzić wcześniej zaaplikowanej fugi. Powstałe „mleczko” należy dokładnie zmyć przy użyciu celulozowej gąbki do fugowania. W trakcie czyszczenia powierzchni posadzki należy często płukać gąbkę w czystej, ciepłej wodzie, a gdy zostanie nadmiernie zabrudzona zemulgowaną żywicą, wymienić na nową. Proces czyszczenia należy powtarzać do momentu, gdy powierzchnia płytek będzie całkowicie czysta.
Po upływie około 1 godziny, można przystąpić – o ile istnieje taka konieczność – do ostatecznego profilowania fugi używają tej samej gąbki. Powierzchnia fugi powinna być idealnie gładka. Na zakończenie, całą okładzinę przemyć zmoczoną gąbką, często płucząc ją w czystej wodzie.

Ważne wskazówki:
• Wysokie temperatury podłoża powodują skrócenie czasu obróbki oraz łatwiejsze rozprowadzanie zaprawy.
• Niskie temperatury podłoża powodują wydłużenie czasu obróbki oraz trudniejsze rozprowadzanie zaprawy .
• W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza; ewentualnie należy oczekiwać na korzystne warunki pogodowe.
• Przed spoinowaniem okładzin z kamienia lub płytek ceramicznych o szorstkiej lub porowatej powierzchni należy przeprowadzić próby. Zaleca się, aby w takim przypadku stosować zaprawę spoinową w kolorze wykładziny.
• Nie wolno przedłużać czasu przydatności bądź zmieniać urabialności za pomocą rozpuszczalników lub wody. Gotowej masy nie podgrzewać w ciepłej wodzie.
• Na jednej powierzchni należy stosować zaprawy o tej samym numerze produkcji.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska.
Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu.
Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.