Produkty

HADALAN HE 10D

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN HE 10D

HADALAN HE 10D

Odporny na zmydlanie, specjalny dodatek na bazie żywicy syntetycznej do warstw sczepnych, betonu, zapraw i jastrychu

Właściwości
HADALAN® HE 10D jest odporną na zmydlanie, wysoko skoncentrowaną dyspersją na bazie tworzywa sztucznego z plastyfikującymi dodatkami.
Zwiększa przyczepność na podłożach mineralnych.

 • Odporna na zmydlanie
 • Wysoko skoncentrowana
 • Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
 • Zwiększa przyczepność
 • Zwiększa odporność podłoży na oleje

Składniki
Dyspersja tworzywa sztucznego, zagęstniki

HADALAN® HE 10D jako dodatek do polepszania przyczepności i zwiększania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu przy wytwarzaniu warstw sczepnych, odpornych na ścieranie i bezskurczowych jastrychów cementowych, tynków i zapraw naprawczych.
Do napraw i uzupełnień w betonie, tynku, jastrychu i kamieniu.
Do polepszenia odporności na olej.

Obszar zastosowań:

 • beton, jastrych, tynk, zaprawy
 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowe
 • Pojemnik
 • 20 kg / 5 kg
 • Forma dostawy
 • 16 / 80 na palecie
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +30 °C
 • Czas schnięcia
 • ok. 2 godzin
 • Ciężar objętościowy
 • 1,03 kg/l
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy

Zużycie
W zależności od zastosowania

1) W temperaturze + 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.Przygotowanie podłoża
Usunąć kurz i inne luźne cząstki zmniejszające przyczepność. Podłoże zwilżyć do stopnia matowo-wilgotnego.
Wykonanie

1. Zaprawa naprawcza / jastrych:
Zalecane proporcje mieszanki przy grubościach warstw do 10 mm:
Składnik proszkowy:
1 część obj. cementu : 2 części obj. piasku o ziarnistości 0/3 mm
Płyn zarobowy:
1 część obj. HADALAN® HE 10D : 3 części obj. wody
Zalecane proporcje mieszanki przy grubościach warstw powyżej 10 mm:
Składnik proszkowy:
1 część obj. cementu : 3 części obj. piasku o ziarnistości 0/5 mm
Płyn zarobowy:
1 część obj, HADALAN® HE 10D : 4 części obj. wody
Składnik proszkowy wymieszać z płynem zarobowym aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy, która będzie się nadawać do nakładania kielnią. Nakładać za pomocą zwykłych narzędzi.
2. Warstwa sczepna:
Zalecane proporcje mieszanki:
Cement / piasek o ziarnistości 0/1, 1 : 2 części wagowych
Płyn zarobowy, składający się z wymieszanej emulsji sczepnej i wody w proporcji 1 : 2 Składnik proszkowy wymieszać z płynem zarobowym aż do uzyskania zaprawy o konsystencji szlamu i następnie wcierać ją w podłoże za pomocą szczotki.
3. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki

 • Przestrzegać temperatury stosowania od + 5 °C do + 30 °C.

Bezpieczeństwo pracy/ zalecenia
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.