Aktualności

Zmarł Profesor dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci prof. Leonarda Runkiewicza –
absolwenta i wieloletniego Profesora Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej, członka Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej.
Zapamiętamy go jako wybitnego naukowca, inżyniera oraz eksperta w dziedzinie diagnostyki konstrukcji budowlanych, który wielokrotnie wspierał nas swoją fachową wiedzą.
Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym.

VisbudUser, 25 stycznia 2023